maandag 20 april 2015

Introductiefilm Het Canada Project


WAARSCHUWING: Deze website wordt gebruikt ter promotie en ondersteuning van het boek Het Canada Project. Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Genoemde instanties kunnen worden gewijzigd c.q. opgeheven. Het verhaal noch deze website mag/mogen in geen geval worden gebruikt als leidraad voor die personen die plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken, in het bijzonder Canada. Auteur noch uitgever kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de uitgave van Het Canada Project.

WARNING: This website is used to promote and support the book The Canada Project. Local laws and regulations are subject to change. The authorities mentioned may be changed or closed. The story nor this website in no circumstances may be used as a guide for those individuals who have plans to start a new life abroad, especialy Canada. Author nor publisher can be held responsible nor shall they be liable or responsable for any damage occured, injury or loss of any kind whatsoever, direct or indirect, arising from the publication of The Canada Project

'Het Canada Project' is een geregistreerde handelsnaam van HQ/e

dinsdag 13 augustus 2013

Transportation in Canada 2005 - road transportation

WAARSCHUWING: Deze website wordt gebruikt ter promotie en ondersteuning van het boek Het Canada Project. Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Genoemde instanties kunnen worden gewijzigd c.q. opgeheven. Het verhaal noch deze website mag/mogen in geen geval worden gebruikt als leidraad voor die personen die plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken, in het bijzonder Canada. Auteur noch uitgever kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de uitgave van Het Canada Project.

WARNING: This website is used to promote and support the book The Canada Project. Local laws and regulations are subject to change. The authorities mentioned may be changed or closed. The story nor this website in no circumstances may be used as a guide for those individuals who have plans to start a new life abroad, especialy Canada. Author nor publisher can be held responsible nor shall they be liable or responsable for any damage occured, injury or loss of any kind whatsoever, direct or indirect, arising from the publication of The Canada Project

'Het Canada Project' is een geregistreerde handelsnaam van HQ/e 

Transportation in Canada 2005 - transportation and the economy

WAARSCHUWING: Deze website wordt gebruikt ter promotie en ondersteuning van het boek Het Canada Project. Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Genoemde instanties kunnen worden gewijzigd c.q. opgeheven. Het verhaal noch deze website mag/mogen in geen geval worden gebruikt als leidraad voor die personen die plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken, in het bijzonder Canada. Auteur noch uitgever kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de uitgave van Het Canada Project.

WARNING: This website is used to promote and support the book The Canada Project. Local laws and regulations are subject to change. The authorities mentioned may be changed or closed. The story nor this website in no circumstances may be used as a guide for those individuals who have plans to start a new life abroad, especialy Canada. Author nor publisher can be held responsible nor shall they be liable or responsable for any damage occured, injury or loss of any kind whatsoever, direct or indirect, arising from the publication of The Canada Project

'Het Canada Project' is een geregistreerde handelsnaam van HQ/e 

maandag 12 augustus 2013

Use of a representative - IMM5476E


WAARSCHUWING: Deze website wordt gebruikt ter promotie en ondersteuning van het boek Het Canada Project. Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Genoemde instanties kunnen worden gewijzigd c.q. opgeheven. Het verhaal noch deze website mag/mogen in geen geval worden gebruikt als leidraad voor die personen die plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken, in het bijzonder Canada. Auteur noch uitgever kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de uitgave van Het Canada Project.

WARNING: This website is used to promote and support the book The Canada Project. Local laws and regulations are subject to change. The authorities mentioned may be changed or closed. The story nor this website in no circumstances may be used as a guide for those individuals who have plans to start a new life abroad, especialy Canada. Author nor publisher can be held responsible nor shall they be liable or responsable for any damage occured, injury or loss of any kind whatsoever, direct or indirect, arising from the publication of The Canada Project

'Het Canada Project' is een geregistreerde handelsnaam van HQ/e 

Statutary declaration of common-law union - IMM5409E

WAARSCHUWING: Deze website wordt gebruikt ter promotie en ondersteuning van het boek Het Canada Project. Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Genoemde instanties kunnen worden gewijzigd c.q. opgeheven. Het verhaal noch deze website mag/mogen in geen geval worden gebruikt als leidraad voor die personen die plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken, in het bijzonder Canada. Auteur noch uitgever kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de uitgave van Het Canada Project.

WARNING: This website is used to promote and support the book The Canada Project. Local laws and regulations are subject to change. The authorities mentioned may be changed or closed. The story nor this website in no circumstances may be used as a guide for those individuals who have plans to start a new life abroad, especialy Canada. Author nor publisher can be held responsible nor shall they be liable or responsable for any damage occured, injury or loss of any kind whatsoever, direct or indirect, arising from the publication of The Canada Project

'Het Canada Project' is een geregistreerde handelsnaam van HQ/e 

Application for a work permit made outside Canada - IMM12958WAARSCHUWING: Deze website wordt gebruikt ter promotie en ondersteuning van het boek Het Canada Project. Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Genoemde instanties kunnen worden gewijzigd c.q. opgeheven. Het verhaal noch deze website mag/mogen in geen geval worden gebruikt als leidraad voor die personen die plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken, in het bijzonder Canada. Auteur noch uitgever kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de uitgave van Het Canada Project.

WARNING: This website is used to promote and support the book The Canada Project. Local laws and regulations are subject to change. The authorities mentioned may be changed or closed. The story nor this website in no circumstances may be used as a guide for those individuals who have plans to start a new life abroad, especialy Canada. Author nor publisher can be held responsible nor shall they be liable or responsable for any damage occured, injury or loss of any kind whatsoever, direct or indirect, arising from the publication of The Canada Project.

zondag 11 augustus 2013

Applying for a work permit outside CanadaWAARSCHUWING: Deze website wordt gebruikt ter promotie en ondersteuning van het boek Het Canada Project. Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Genoemde instanties kunnen worden gewijzigd c.q. opgeheven. Het verhaal noch deze website mag/mogen in geen geval worden gebruikt als leidraad voor die personen die plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken, in het bijzonder Canada. Auteur noch uitgever kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de uitgave van Het Canada Project.

WARNING: This website is used to promote and support the book The Canada Project. Local laws and regulations are subject to change. The authorities mentioned may be changed or closed. The story nor this website in no circumstances may be used as a guide for those individuals who have plans to start a new life abroad, especialy Canada. Author nor publisher can be held responsible nor shall they be liable or responsable for any damage occured, injury or loss of any kind whatsoever, direct or indirect, arising from the publication of The Canada Project

'Het Canada Project' is een geregistreerde handelsnaam van HQ/e