vrijdag 9 augustus 2013

Hoe het allemaal begonOmstreeks 2000 - 2005 deed zich onder Nederlandse vrachtwagenchauffeurs een nieuwe trend voor: chaufferen in Canada. Aanleiding hiervoor was een krantenartikel, waarin een Nederlandse onderneemster vertelde, dat in de provincie waarin zij werkzaam was, erg veel vraag was naar vrachtwagenchauffeurs. Vooral Nederlandse, omdat deze beter zijn opgeleid, dan welke andere chauffeur ter wereld. Niet veel later bracht de onderneemster ook een DVD uit. Veel Nederlandse vrachtwagenchauffeurs kregen het romantische beeld vóór zich, van het rijden in een grote Amerikaanse truck over oneindig lange wegen. Het avontuur lonkte. De reclamecampagne van de Nederlandse onderneemster leek te helpen. Een gezaghebbend chauffeursblad stuurde echter een redacteur naar Canada om verslag te doen. Deze  chauffeur/journalist kwam tot een andere (voor veel chauffeurs schokkende) conclusie: Het beeld dat de DVD schetst, is niet compleet. Na het lezen deze verslagen en het horen van de ervaringen van collega-chauffeurs, die de overstap wel hadden gewaagd, kwamen de chauffeurs, die nog plannen hadden, tot inkeer. Het gras aan de overkant was toch niet heel veel groener, dan gedacht. Het romantische beeld verdween bij veel vrachtwagenchauffeurs als sneeuw voor de zon. Bij een enkeling bleef dat ideaalbeeld echter bestaan. 

Het idee voor Het Canada Project is ontstaan in 2003, toen een eigenaresse van een uitzendbureau in de Canadese provincie New Brunswick verscheen in een artikel in het Algemeen Dagblad, op 23 maart 2003. In dat artikel werd Nederlandse vrachtwagenchauffeurs een ideaalbeeld voorgeschoteld van een nieuw leven in Canada. In Canada was veel vraag naar vrachtwagenchauffeurs en Nederlandse chauffeurs behoren tot de best opgeleide chauffeurs ter wereld. Kort daarna gaf truckersblad TruckStar een DVD uit waarin het wonen en werken in Canada werd gepromoot. Veel Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zagen dat ook wel zitten: dat romantische beeld van het rijden in zo'n stoere Amerikaanse vrachtwagen over eindeloos lange wegen. Geen files, geen loodzware distributie maar vooral weg uit de steeds harder wordende Nederlandse maatschappij, die verzuchtte onder het opkomende populisme. Het gras aan de overkant van de oceaan leek groener en dus ontstond er een ware trend onder vrachtwagenchauffeurs om te emigreren naar Canada.

Vanaf dat moment is de auteur zich gaan voorstellen hoe een dergelijk leven eruit zou moeten gaan zien, waaruit het idee voor Het Canada Project is ontstaan. De naam ontleent zich aan een daadwerkelijk bestaand scenario, waarmee de auteur daadwerkelijk van plan was zijn leven in Nederland te verruilen voor een leven in Canada. Op die manier ontstond Het Canada Project. Het bestaat dus echt.

WAARSCHUWING: Deze website wordt gebruikt ter promotie en ondersteuning van het boek Het Canada Project. Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Genoemde instanties kunnen worden gewijzigd c.q. opgeheven. Het verhaal noch deze website mag/mogen in geen geval worden gebruikt als leidraad voor die personen die plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken, in het bijzonder Canada. Auteur noch uitgever kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de uitgave van Het Canada Project.

WARNING: This website is used to promote and support the book The Canada Project. Local laws and regulations are subject to change. The authorities mentioned may be changed or closed. The story nor this website in no circumstances may be used as a guide for those individuals who have plans to start a new life abroad, especialy Canada. Author nor publisher can be held responsible nor shall they be liable or responsable for any damage occured, injury or loss of any kind whatsoever, direct or indirect, arising from the publication of The Canada Project

'Het Canada Project' is een geregistreerde handelsnaam van HQ/e 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten